Upgrade debian squeeze na wheezy

By | 8.11.2013

Jak upgradovat Debian Squeeze (Debian 6) na Wheezy (Debian 7)

Než začnete:

  • máte přístup jako root na server
  • máte server zazálohovaný

1. Příprava na upgrade/upgrade

Editujte soubor
/etc/apt/sources.list
Soubor by měl vypadat asi takto:
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze main
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze main
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main
deb http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp.cz.debian.org/debian/ squeeze-updates main

Nyní provedeme update, upgrade a dist-upgrade:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Zkontrolujeme zdali nejsou žádné baličky ve stavu hold či k instalaci:
dpkg –audit
dpkg –get-selections | grep hold

Pro konečnou kontrolu provedeme příkaz
aptitude
Stisktněte g a uvidíte baličky, které Vám blokují upgrade.

2. Změna na wheezy
Ještě jednou editujte soubor
/etc/apt/sources.list
Nyní zapište do souboru toto:
deb http://ftp.de.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb-src http://ftp.de.debian.org/debian wheezy main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian wheezy-updates main contrib non-free
deb http://ftp.de.debian.org/debian-security wheezy/updates main contrib non-free

Nyní proveďte update a upgrade:
apt-get update
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Nyní je upgrade hotov a po restartu by se Vám měl načíst nový systém.

3. Možné problémy

(GRUB) error: symbol not found: ‘grub_divmod64_full’
– pro předejití tohoto problému doporučujeme přeinstalovat GRUB před restartovaním

SASL PLAIN authentication failed: no mechanism available
– v /etc/postfix/sasl/smtpd.conf je třeba změnit auxprop_plugin: mysql na
auxprop_plugin: sql
sql_engine: mysql
a %u změnit na %u@%r