Virtualizace serverů

Serverová virtualizace

Zjednodušeně řečeno je cílem virtualizace snížení počtu fyzických serverů a umožnění tak běhu více operačních systémů na jednom fyzickém serveru.

Jaké jsou výhody virtualizace serverů či obecně OS?

Konsolidace serverů – většina serverů je využita pouze z 10%, neboť v dnešní době je výkon HW pro spoustu aplikací významně nad-dimenzován.

První výhoda tedy spočívá v možnosti využít optimálněji HW tím, že zbylou kapacitu serveru umožníme využít jinému systému.

Druhá velká výhoda je, že virtualizační nástroje udržují virtuální prostředí HW stejné, a proto při přesunu na jiný HW nedochází u virtuálních strojů k žádným problémům s ovladači.

Snížení provozních nákladů

Vývojové a testovací prostředí – virtualizace jako taková spolu s nástroji jednotlivých virtualizačních platforem umožňuje rychlé testování nejrůznějších technologií, což je výhodné, jak pro testovací prostředí, tak pro vývoj nejrůznějších softwarových produktů.
Vysoká dostupnost – virtualizace nejen umožňuje lépe využít hardware jednotlivých serverů, ale také jejich HW plně odstíní od HW na fyzických strojích. Díky tomu je možné rychle či dokonce automaticky přesouvat virtuální servery mezi jednotlivými fyzickými servery a vytvořit tak platformu v podstatě odolnou proti fyzickým výpadkům.

Jaké produkty se dají pro serverovou virtualizaci využít?

Virtualizačních SW je k dispozici celá řada. Aktuálně nabízíme a spravujeme tyto virtualizační platformy:

  • Microsoft Hyper-V 2012
  • Xen Server
  • VMWare ESXi
  • VMWare vSphare

Virtualizační řešení pro Vás rádi navrhneme, implementujeme a budeme i spravovat.

virtualizace-serveru

Virtualizace serverů

Ceny od 590,-Kč/hod

Kontaktujte nás prosím na info@schindler-sys.cz nebo telefonicky na 777 309 173.