VPN – vzdálené připojení

VPN je zkratkou pro Virtual Private Network (virtuální privátní síť), což je počítačová síť, která využívá stávající fyzické komponenty existujících privátních (vnitropodnikových) a veřejných sítí (Internetu). Její existence je tedy pouze virtuální. Příkladem použití pro VPN je společnost, která má několik poboček a každá z těchto poboček má vlastní připojení k internetu a zároveň chce sdílet data s ostatními pobočkami a centrálou. Toto je řešeno VPN serverem a VPN klienty, kteří se z poboček, ale i mimo ně v případě mobilních uživatelů mohou připojit a využívat díky správně konfigurované VPN všechny síťové prostředky lokálních/vnitropodnikových sítí, jako jsou sdílené tisky, firemní pošta, tisk atd..

Samozřejmostí u moderních VPN je šifrování datového přenosu, aby nikdo neoprávněný nemohl odposlechnout data během jejich přenosu po veřejném internetu. Jednotlivé stanice nebo sítě připojované na VPN server se navíc ověřují bezpečnou metodou (sdílený klíč, tzv. pre-shared key, klientský certifikát, či kombinace obou), což zabraňuje přístupu neoprávněných osob a jejich odhalení. Do virtuální privátní sítě se můžete připojit ze služební cesty či dovolené a to bezpečně a pracovat s dokumenty uloženými ve firemním serveru, či využívat jakékoliv další prostředky ze sítě.

Jak můžete využít VPN ve Vaší firmě:

  • Vzájemné propojení všech poboček (možnost přístupu k počítačům, tiskárnám a dalším zařízením na jednotlivých pobočkách pomocí vnitřních IP adres)
  • Připojení uživatelů na pobočkách k centrálním serverům s aplikacemi běžícími centrálně (např. terminálové služby)
  • Administrace přes VPN, díky níž se může provádět vzdálená správa (např. konfigurace serverů, asistence uživatelům ve vnitřní síti)
  • Pohodlné připojení do firemní sítě z domova, cest atd. (např. i mobilním připojením)

Orientační náklady na vybudování VPN spojení mezi 2 pobočkami a možnost vzdáleného přístupu klientů do sítě:

  • 2x VPN koncentrátor – 2×8900,-Kč bez DPH
  • Instalace a zapojení na místě 2500,-Kč bez DPH