Hyper-V 2012 R2 software RAID

By | 23.12.2014

Často se setkáváme s otázkou, zdali je možnost na Hyper-V serveru 2012 R2 použít softwarový RAID. Nechme stranou otázku výkonu či jiných aspektů.

Tato možnost zde doopravdy je, za pomocí storage pools můžete vytvořit například softwarový RAID1. Konfigurace je však na samotném Hyper-V serveru složitější, pokud totiž nemáte licenci musíte si vystačit pomocí příkazové řádky.

V powershellu si můžete zobrazit příkazy pro práci se storage pools pomocí příkazu:

gcm -Module storage
RAID in Hyper-V

Například pomocí příkazu Get-PhysicalDisk můžeme zjistit stav fyzických disků:
Get-PhysicalDisk

Pomocí příkazu New-StoragePool vytvoříte vlastní storage pool například s již zmíněným RAID1.

RAID1 (zrcadlení) - nejjednodušší, ale poměrně efektivní ochrana dat. Provádí se zrcadlení (mirroring) obsahu disků, to znamená, že obsah se současně zaznamenává na dva disky a v případě výpadku jednoho disku se pracuje s kopií, která je ihned k dispozici. Teoreticky se může výrazně zvýšit rychlost čtení a o něco snížit odezva (neboť lze číst ze dvou disků najednou), avšak záleží na konkrétním řadiči. Zato zápis může být pomalejší, protože se ukládají stejná data na dva disky. Technika výrazně zvyšuje bezpečnost dat proti ztrátě způsobené poruchou hardware. Nevýhodou je potřeba dvojnásobné diskové kapacity. Avšak nikdy nezapomínejte na zálohování, i když používáte RAID.